Idee Afstandsonderrig

Idee-afstandsonderrig bied die CAPS-kurrikulum aan studente van graad 4 tot graad 12 in Engels (huistaal) en Afrikaans (Huistaal). Dit is vir studente wat tuis wil werk en studeer, met ‘n tutor of ouer wat help.

Hulle help ook volwassenes, 21 jaar of ouer, wat nie die skool voltooi het nie, om hul matrieksertifikaat te verwerf. Deur hulle te help om die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen (NSS-sertifikaat wat deur Umalusi geëksamineer en gesertifiseer is) te skryf.

Idee-afstandsonderrig bied aan elke student interaktiewe handboeke, aanlynkommunikasie en -onderrig en skakels na webwerwe vir ekstra studiehulp.

Dit is die enigste onderwysverskaffer wat jou verseker dat jy ‘n plek in die eksamen het of al jou geld terugbetaal.

Skills Academy

Skills Academy is ‘n aanbieder vir afstandsonderrig wat deur Jan Badenhorst en Tabitha Bailey gestig is. Tussen hulle het hulle meer as 35 jaar ervaring in afstandsonderrig. Deur die jare het hulle ‘n aantal onderwysverwante ondernemings ontwikkel, waaronder Together We Pass en College SA.

Vaardigheidsakademie is volledig geregistreer en geakkrediteer deur die Departement van Hoër Onderwys, die QCTO, ICB en CIMA.

Bellview Institute van afstandsonderrig

Bellview Institute van Afstandsonderrig (voorheen bekend as Home Study Group Pty. Ltd.) is deur die QCTO geakkrediteer om ‘n reeks NATED-programme (N4 tot N6) aan te bied. Hierdie programme lei tot Nasionale Sertifikate en Nasionale Diplomas (vir diplomas word die voltooiing van 18 maande praktiese werk vereis.)

Die Instituut is vroeg in 2016 (onder sy vorige naam) gestig deur Tabitha Bailey en Jan Badenhorst. Dit is een van ‘n aantal opvoedkundige instellings wat hulle die afgelope dekade gestig het. Ander onderwysondernemings wat hulle gestig en / of ontwikkel het, is Together We Pass, College SA, Skills Academy, die Learning Group en Ember College.

Bellview Institute of Distance Learning (voorheen bekend as Home Study Group Pty. Ltd.) QCTO-akkreditasienommer: SDP1228 / 18/00113. DHET-eksamen vir afstandsonderrig: 11 9999 5016. DHET-klaskamereksamen: 01 9999 2110

Registreer Vir Jou Studies