Warning: Undefined variable $post_id in /usr/www/users/matriez/wp-content/themes/astra-child/functions.php on line 35

Die Belangrikheid Van Matriek

Wat as ek matriekvakke druip?

As jy die onlangse matriekeksamens druip, hoef jy nie bekommerd te wees nie. Daar is nog opsies wat jy kan nastreef. Daar is drie opsies wat ons aanbeveel. Eerstens kan jy jou eksamens herkontroleer. Dit is hier waar die eksaminatore gaan kyk of jou eksamenpunte korrek opgetel is. Dit kos R18 per vraestel. Tweedens, jy kan jou eksamens volledig opmerk. Dit is hier waar die eksaminatore elke antwoord sal kyk om te sien wat jy reg en verkeerd gedoen het. Dit kos R80 per vraestel. Derdens kan jy aansoek doen om sommige van jou eksamens te herskryf. Vir vakke waar jy nie goed gevaar het nie, kan jy jou eksamens in Mei herskryf. Die aansoek om jou eksamens te herskryf sluit in Januarie. As jy meer wil weet oor jou opsies, kan jy dit hier vind.

Rooster vir matriek-herskryf-eksamen

Alle eksamenskrywings is nou in Mei. Dit is as jy ‘n eksamen wil herskryf wat jy nie geskryf het nie, of gedruip het. Of as jy jou punte wil verbeter

Die belangrikheid van matriek

Ons verstaan ​​almal die belangrikheid van matriek. Dit is jou toekoms. Jou matrieksertifikaat gee vir jou toegang tot verdere studies, sowel as vir toekomstige werkgewers wat wys tot wat jy in staat is. Dit is moontlik om aan die einde van graad 9 die skool te verlaat met ‘n algemene onderwys- en opleidingsertifikaat (GETC). Twintig of dertig jaar gelede was dit moontlik om verdere studies hiermee te doen en vir jou ‘n wesenlike loopbaan te bou. Ongelukkig is dit ‘n noodsaaklikheid om ‘n matrieksertifikaat in die huidige tydstip verder te studeer by enige instituut en vir die meeste basiese poste. Jy kry verskillende slaagvlakke gebaseer op jou resultate. Hoe hoër jou punte, hoe beter is die kwalifikasie waarvoor jy kan studeer. Die verskillende vlakke is Hoër Sertifikaat Slaag, Diploma Slaag en Bachelors Sertifikaat Slaag. Om elk hiervan te kry, moet jy die volgende bereik:

Hoër Sertifikaat Slaag:

 • Slaagpunt van minstens 40% vir jou huistaal.

 • ‘N Slaagpunt van minstens 40% vir twee ander vakke

 • ‘N Slaagpunt van minstens 30% vir drie vakke.

 • As jy ‘n maksimum van een vak druip, word jou skoolgebaseerde assessering (SBA) gebruik om jou slaag te evalueer.

 • NB: een van jou tale moet Engels of Afrikaans wees om met ‘n hoër sertifikaat te slaag

Diploma Slaag:

 • ‘N Slaagpunt van minstens 40% vir jou huistaal
 • ‘N Slaagpunt van minstens 40% vir drie ander vakke met ‘n hoë kredietpunt
 • ‘N Slaagpunt van minstens 30% vir twee ander vakke
 • NB: een van jou tale moet Engels of Afrikaans wees om met ‘n hoër sertifikaat te slaag

Bachelors Sertifikaat Slaag:

 • ‘N Slaagpunt van minstens 40% vir jou huistaal
 • ‘N Slaagpunt van minstens 40% vir vier ander vakke met ‘n hoë kredietpunt
 • ‘N Slaagpunt van minstens 30% vir twee ander vakke
 • ‘N Slaagpunt van minstens 30% vir jou eerste addisionele taal

FYI: Die hoër kredietvakke is tale, rekeningkunde, landbouwetenskap, besigheidstudies, verbruikerstudies, dramatiese kunste, ekonomie, ingenieursgrafika en -ontwerp, geografie, geskiedenis, inligtingstegnologie, lewenswetenskappe, wiskunde, wiskundige geletterdheid, musiek, fisiese wetenskappe , godsdiensstudies, beeldende kunste. Al die ander vakke beskou vakke as laer krediete.

Wat kan ek studeer as ek nie matriek het nie?

Baie mense voel dat as jy nie matriek het nie, jy nie verder kan studeer nie. Dit is egter nie die geval nie. Baie kolleges bied geakkrediteerde programme aan wat jy na matriekekwivalente vlak kan neem. Of selfs verby dit tot op Diploma-vlak.

Een sodanige kwalifikasie is die instellings van Geoktrooieerde Boekhouers (ICB) kwalifikasies.

Een van die kolleges wat ons vir ICB-kursusse aanbeveel, is Skills Academy.

Die ICB-geakkrediteerde kursusse wat deur Skills Academy aangebied word, is:

 • ICB Finansiële Rekeningkunde
 • ICB Kantooradministrasie
 • ICB Ondernemingsbestuur
 • ICB Openbare Sektor Rekeningkunde
 • ICB Entrepreneurskap

Laas Opgedateer: Junie 19, 2019