Onderwysers Navigasiepakke

  • Die Pearson Institute het ‘n stel Onderwysers Navigasiepakke gemaak om onderwysers deur die kurrikulum te help.
  • Die Departement van Basiese Onderwys se nuwe Jaarlikse Onderrigplanne is aangepas om die negatiewe impak van COVID-19 te verlig.
  • Die navigasiepakke sluit kurrikulum-veranderinge, voorbeelde van formele assesserings en werkkaarte in.
  • Sekere Senior Fase en VOO vakke is vakke wat tans gedek word.

Sedert die begin van die Coronavirus pandemie in 2020, sukkel Suid-Afrikaanse onderwyspersoneel om by te hou met die kurrikulum.

Gelukkig het die Pearson Institute ‘n stel Onderwysers Navigasiepakke geskep vir enige onderwysers wat dit moeilik vind om by te hou by die kurrikulum.

Hierdie is spesifiek sodat onderwysers kan aangaan met die akademiese jaar met minder druk.

Wat Is Onderwysers Navigasiepakke?

Die Pearson Institute het Onderwysers Navigasiepakke gemaak om onderwysers te help om die nuwe Jaarlikse Onderrigplanne wat deur die Departement van Basiese Onderwys uitgebring is, deur te maak.

Die Departement van Basiese Onderwys het hierdie onderrigplanne uitgebring in ‘n poging om die negatiewe impak wat COVID-19 gehad het op die akademiese kurrikulum teen te kant.

Hierdie poging is ook in plek gestel om die verminderde tyd vir onderrig en leer wat deur die nationale toesluitings veroorsaak is, in ag te neem.

Die Pearson Institute se gratis navigasiepak sluit die volgende in om onderwysers te help met die nuwe Jaarlikse Onderrigplanne:

  • ‘n Dokument wat die nodige kurrikulum-veranderinge wys en beklemtoon.
  • Voorbeelde van formele assesserings waarvan elk gebasseer is op die gewysigde leerplan in Afdeling 4 van die Jaarlikse Onderrigplanne.
  • Werkkaarte wat fokus op die onderwerpe wat beïnvloed word binne die kurrikulum.

Watter Vakke Word Gedek?

Op die oomblik dek die Onderwysers Navigasiepakke Senior Fase en VOO vakke. Dit sluit die volgende in:

Senior Fase

Wiskunde

Sosiale Wetenskappe

VOO-Fase

Wiskunde

Wiskunde Geletterdheid

Besigheidstudies

Fisiese Wetenskappe 

Die Pearson Institute sal hierdie gereeld opdateer deur ander vakke en grade by die navigasiepakke te voeg. Vir meer inligting kan jy hierdie blad besoek.

Author: Andrea Frisby
Vertaler: Karla Nortier