Die ontstellende waarheid oor opvoeding in Suid-Afrika

Datum Gepubliseer: 8 Oktober 2020

Van al die studente wat graad 1 begin, haal slegs ongeveer 50% hul matriek jaar. Die skool-uitval syfer in Suid-Afrika is besonders hoog en dit is nie die enigste probleem nie.  

‘n Gemiddelde skatting toon dat slegs 2 uit 10 matrikulante die universiteit sal behaal.  Dit beteken dat uit ‘n hele klas van Suid Afrika se matrieks, dit is 1.1 miljoen studente in die 2020-jaar, slegs 2% universiteit toe sal gaan.

Onderrig en Inkomste

Jan Badenhorst, die hoof uitvoerende beampte van Matric College beklemtoon die belangrike verwantskap tussen onderrig en inkomste.   Badenhorst voorspel dat die individue wat nie ‘n tersiêre opleiding gehad het nie, meer waarskynlik werkloosheid sal ondervind.

Tersiêre Opsies

Gelukkig gee Badenhorst jou die gemoedsrus dat jy wel jou opleiding kan bevorder, by ander instansies en nie net by Universiteite nie. 

 Hy gee die volgende voorstelle:  

  • Tegnikons: Tegnikons fokus op beroep onderrig
  • Afstandsonderrig: Badenhorst stel voor dat afstandsonderrig jou beste opsie sal wees, indien jy verkies om te studeer terwyl jy werk.  Nie net spaar jy geld op vervoerkoste nie, maar afstandsonderrig is baie goedkoper as kontak kursusse. 
  • Private universiteite: Hulle is soortgelyk aan ‘n openbare universiteit, maar die klasse is kleiner en die tariewe duurder. Maak seker dat jy die akkreditasie en reputasie van die instelling nagaan, voordat jy besluit om daar te studeer. 
  • Private kolleges: Private Kolleges bied jou soortgelyke kwalifikasies aan as publieke kolleges, die enigste verskil is hul akkreditasie en die klas grotes.
  • TVET kolleges: TVET kolleges bied geen kursusse aan met grade nie, slegs kursusse aan wat deur Seta en QCTO geakkrediteer is.

Hoër Sertifikate

Volgens UNISA se woordvoerder, Martin Ramotshela, is hoër sertifikate en diplomas net so goed soos grade. Hoër sertifikaat in Finansies,  Ondernemings bestuur en bankwese is enkele voorbeelde wat ook inpas by die vorm van skaars vaardighede.  

In Suid Afrika, is dit makliker om ‘n werk te kry, indien jy ‘n skaars vaardigheid studeer het.  Deur slegs ‘n ekstra studiejaar by te voeg, kan jou inkomste potensiaal dubbel wees, as iemand met net ‘n matriek sertifikaat. 

Ramotshela verklaar dat met vaardigheid gebaseerde kwalifikasies baie klem gelê word, op hoe vaardighede toegepas word.  Dit is voordelig vir toekomstige werkgewers, aangesien hulle nie geld aan opleidingsprogramme hoef te spandeer nie omdat hierdie studente reeds hul praktiese ervaring bemeester het.

B-Tech

Nadat hulle ‘n diploma behaal het, kan hulle vir  ‘n vierde studiejaar in ‘n Btech-graadprogram registreer.  Die studie veld moet net dieselfde wees as hul vorige kwalifikasie. 

Rekeningkunde benodig byvoorbeeld nie meer ‘n graad nie. In plaas daarvan kan jy ‘n hoër sertifikaat of diploma verwerf om die rekeningkundige beroep mark te betree.

Pasop vir ongeregistreerde kolleges en nie-geakkrediteerde kursusse

Madikwe Mabotha, hoofdirekteur vir kommunikasie in die Departement van Onderwys, het studente gewaarsku teen ongeregistreerde kolleges en nie-geakkrediteerde kursusse.  Daar is dikwels kolleges en Private instellings, wat net geld wil maak, en nie belangstel in die behoeftes van die studente nie.

Ingevolge die wet op Hoër Onderwys moet alle instellings hul sertifikate en akkreditasies beskikbaar hê vir die publiek.

Bly aan die gang

Badenhorst stel voor dat indien jy nie dadelik jou studies kan voortsit nie, kry ‘n werk of begin met ‘n soort opleiding.  Badenhorst is van mening dat enige tipe werk die moeite werd sal wees.  Dit kry jou voet in die deur en mag dalk vir jou baie goeie geleenthede bied. 

As jy eers aangestel is deur ‘n onderneming, is daar baie maniere om die suksesleer te klim, totdat jy verdere studies kan bekostig of totdat jy die werk vind wat jy regtig wil doen. Badenhorst verklaar dat werklike ervaring ‘n integrale deel van onderrig is.

Werknemers verkies dikwels ervaring en bewyse van suksesvolle projekte teenoor sertifikate met geen ervaring.

Begin netwerke en ontmoet nuwe mense, wat moontlik jou beskikbaarheid kan versprei. Dit is in vandag se tyd,  die beste manier om ‘n werk te kry. 

Dit gaan immers, oor wie jy ken. 

Outeur: Andrea Frisby 
Vertaler:  Michelle Faddel