Hoe om ‘n graad R juffrou te word in Suid Afrika

Datum Gepubliseer: 30 Oktober 2020

Watter kwalifikasie het jy nodig om ‘n graad R juffrou te word in Suid Afrika?

Om ‘n graad R juffrou te word, moet jy voldoen aan die vereistes wat deur SACE gestel word.  SACE staan vir “South African council for Educators”.  

SACE is ‘n organisasie wat daarin streef  om die kwaliteit van onderrig te verbeter deur toepaslike registrasie, bestuur van professionele ontwikkeling en die gebruik van ‘n etiese kode vir alle opvoeders. 

Jy het die volgende kwalifikasies nodig om ‘n graad R juffrou te wees:  

 • ‘n Educare National Diploma (N6) OF
 • ‘n 3-jaar Diploma in Graad R onderrig OF
 • ‘n 4-jaar Baccalaureusgraad in Onderrig:  Grondslagfase Onderrig (B.Ed Grondslagfase) OF 
 • ‘n Baccalaureusgraad behalwe ‘n B.Ed. plus ‘n 1-jarige nagraadse Onderwyssertifikaat (NGSO), wat spesialiseer in grondslagfase-onderrig

 Om jou  Educare National Diploma te behaal kan jy aansoek doen by  Matric College.  ‘n Educare kursus in ’n geakkrediteerde kursus.  Indien jy opsoek is na ‘n geakkrediteerde nasionale kwalifikasie,  is dit die beste opsie vir jou.  Om te kwalifiseer vir “Educare” het jy matriek of ‘n Matriek ekwivalente kwalifikasie nodig.

Wat is die vraag na Graad R onderwysers?

In Suid Afrika, is ongeveer die helfte van die land se graad R onderwysers onder gekwalifiseerd, sommige het nie eens matriek nie, omdat hulle dink dit is maklik om ‘n groep 5-jarigers te leer.

Omdat daar so baie onder gekwalifiseerde graad R onderwysers is, is die vraag na gekwalifiseerde onderwysers groot.

Wat doen graad R onderwysers?

Graad R onderwysers onderrig nie formeel taal, wiskunde of lewensvaardighede nie, maar die leerders leer wel hierdie velde deur die gebruik van musiek en speel. Graad R onderwysers speel ‘n baie groot rol in die vroeë ontwikkeling van kinders.  Hier is die verantwoordelikhede van ‘n graad R onderwyser:

 •  Stel leerders bloot aan taal deur spel gebaseerde leer.
 •  Stel leerders bloot aan wiskunde areas deur spel gebaseerde leer:  
 • Getalle, verwerkings en verwantskappe;
 • Patrone, funksies en algebra;
 • Ruimte en vorm (meetkunde);
 • meting; en
 • data hantering.
 •  Ontwikkel leerders se lewensvaardighede op die volgende gebiede:  
 • Begin kennis, persoonlike kennis en sosiale welstand;
 • Skeppende kunste; en
 • liggaamsopvoeding

Hoekom is Graad R so belangrik?

Graad R is die jaar waar kinders voorberei vir laerskool.  Graad R is belangrik, want dit is ‘n inleiding in die gestruktureerde leer waarmee hulle vanaf graad 1 begin tot hulle klaar is met skool.  Graad R speel ook ‘n baie belangrike rol in die ontwikkeling van kinders, aangesien hulle baie belangrike lewensvaardighede opdoen.

Lees die Engels artikel hier

Outeur: Omega Fumba 
Vertaler:  Michelle Faddel