Suid Afrika se skokkende Skool uitval persentasie.

Datum Gepubliseer: 15 Oktober 2020

‘n Nuwe persverklaring van die Departement van Onderwys het die nuwe skool uitval persentasie uitgereik, as gevolg van die COVID-19 pandemie. 

Die nuwe skool uitval persentasie is tussen 37% – 42%. 

Leerders wat skool verlaat

‘n Skokkende 50% van ons jeug sal hierdie jaar hul matriek klaar maak. Dit beteken dat die helfte van ons jeug nie hul matriek jaar gaan voltooi nie, en dus ook nie verder sal kan studeer nie. 

Hier is ‘n tabel van die BusinessTech wat die uitval persentasie uiteensit per ras en ouderdom:

Tabel 1:  Persentasie van 22 tot 25 jariges wat matriek  behaal het of die ekwivalent per populasie groep, 2009 – 2018

Bron:  “Statistics South Africa, General Household Survey (GHS), DBE own calculations”

Die Departement van Onderwys het bevestig die sukses persentasie is 520 leerders uit gemiddeld van 1000, wat ‘n skool uitval syfer van ongeveer 48% toon.

Ten spyte van die stelling, is die skool uitval persentasie baie laag, en dit wys ook dat meeste leerders uitval in hul graad 11 jaar.

Nog ‘n opname geplaas deur BusinessTech toon die Skool uitval persentasie per graad:

SKOOL UITVAL PERSENTASIE PER GRAAD

Tabel 2:  Slaag- en uitval persentasie, geassosieer met elke graad.

Bron:  “General Household Surveys 2016 to 2018, BDE own calculations”

Die redes vir hierdie vreeslike hoë persentasies is as gevolg van die volgende:  

REDES VIR UITVAL-SYFERS IN SUID AFRIKA

Self gerapporteerde uitval redes:
Tabel 3:  Redes vir afwesigheid van Onderrig instellings in 2018

Bron:  “Statistics South Africa, General Household Survey(GHS), DBE own Calculations”

Nota:  Berekenings gebaseer op die 7 tot 15 en 16 tot 18 jarige populasie groep

Van die meeste leerders tussen die ouderdom van 7 tot 15 jariges het skool verlaat as gevolg van rekeningkunde of swak prestering.  Albei van die redes kon verhoed gewees het, met ‘n meer suksesvolle onderrig sisteem. 

Die hoof rede van die 16 tot 18 jariges se uitval syfer was as gevolg van swak finansies of selfvoldaanheid.  Weereens, kon albei die redes verhoed gewees het.  As leerders meer aangemoedig word en geleer word oor die belangrikheid van hul matriek jaar en moontlike indiensneming, sal die uitval syfer veel laer wees.   

Ongelukkig, weens die ekonomiese toestand tydens die COVID-19-pandemie, sal ongelukkig meer studente uitval as gevolg van finansiële spanning.

COVID-19

Die Departement van Onderwys het die lang- en korttermyn kwessies wat leerders mag ondervind as gevolg van COVID -10, in ag geneem.

Graad 10 tot 12 leerders sal sukkel as gevolg van die verlore skooltyd en mag dit dalk moeilik vind om hul Nasionale Senior Sertifikaat te kry. Dit kan egter lei na hoë ‘n uitval syfer.  Nog ‘n ernstige rede vir die bydra tot die hoë uitval syfers is tienerswangerskap.

Talle leerders sal langtermyn sukkel as gevolg van die gebrek aan klas hulpbronne en die feit dat eksamens aanlyn plaasgevind het. Dit geld ook vir die werksgeleenthede wat tydens die pandemie verlore gegaan het, aangesien baie leerder nie hul skoolgeld kan bekostig nie. 

Lees die Engelse artiekel hier.

Outeur: Andrea Frisby 
Vertaler:  Michelle Faddel