Nuwe CAPS Vakke: Aanvullende Gesondheidsorg

Datum Gepubliseer: 23 April 2021

Nuwe CAPS Vakke: Aanvullende Gesondheidsorg

Angie Motshekga, die Minister van Onderwys het bekend gemaak dat daar 13 nuwe vakke bygevoeg gaan word in die CAPS kurrikulum. 

Hier is alles wat jy moet weet oor die nuwe vak, Aanvullende Gesondheidsorg

 • Die voordele 
 • Waaroor gaan Aanvullende Gesondheidsorg? 
 • Onderwerpe wat behandel sal word
 • Doelwitte
 • Tyd Toekenning 
 • Inhoud oorsig

Die Voordele

Die 13 nuwe vakke sal graad 8 en 9 leerders voorberei vir ‘n spesifieke beroep of loopbaan, sou hulle skool verlaat voor matriek

Met Aanvullende Gesondheidsorg, kan skoolverlaters na ‘n mediese veld gaan met ‘n basiese kennis van die belangrikheid daarvan en hoe dit werk.  

Die wat wel hul skoolloopbaan voltooi, sal oor die nodige vaardighede beskik om in die gesondheid- en mediese veld te studeer sou hulle na tersiêre opleiding gaan. 

Waaroor gaan Aanvullende Gesondheidsorg?

Aanvullende Gesondheidsorg is daarop gemik om studente die betekenis van gesondheidsorg en welstand te leer en hoe hierdie vaardighede in die alledaagse lewe toegepas word.  

Hierdie vak help leerders om hulself, hul families en die gemeenskap asook in die werkplek te versorg. 

Elke student sal toegerus wees met die kennis oor basiese behoeftes as ‘n fundamentele behoefte om ‘n vervulde lewe te lei.

Onderwerpe wat behandel sal word

Die volgende onderwerpe sal behandel word in Aanvullende Gesondheidsorg:

 • Persoonlike Sorg
 • Lewens versorging
 • Kleuter versorging

Doelwitte

Aanvullende Gesondheidsorg se doelwit is om:  

 • Die kernaspekte van gesondheid en welstand te verduidelik
 • Die oorsake, voorkoming en hantering van swak gesondheid aan te spreek.
 • Aan te toon dat individuele gesondheidsbehoeftes in verskillende lewensfase verskil.
 • Die rol te verduidelik van Aanvullende Gesondheidsorg in diagnostiese en terapeutiese gesondheidsorg. 
 • Die belangrikheid van gesondheid-bevorderings-aktiwiteite te verduidelik. 
 • Hoe leefstyl-gewoontes gesondheid en welstand beïnvloed word aan te spreek.
 • Die belangrikheid van goeie afvalbestuur praktyke te verduidelik. 
 • Die belangrikheid van die Wet op Beroepsgesondheid en veiligheid nr. 85 ban 1993 te verstaan.

Tyd Toekenning

Die tyd toekenning wat aan aanvullende gesondheidsorg toegeken moet word, is 2 uur per siklus van 5 dae. 

Dit is ook belangrik om aan te dui dat hierdie praktiese vak elemente bevat wat 50% van die jaar eindpunt uitmaak. 

Inhoud Oorsig

Vir meer inligting oor die inhoud oorsig, klik hier Aanvullende Gesondheidsorg

Outeur: Andrea Frisby 
Vertaler: Michelle Faddel