Skole se uitval persentasies

Datum Gepubliseer: 4 Maart 2021

 • Kritici skat ‘n uitval persentasie tussen 37% en 42%.
 • Die Departement van Basiese Onderwys het gesê dat die werklike uitval persentasie ongeveer 48% is.
 • Kritici vergelyk die graad 1 inskrywings met die Nasionale Senior Sertifikaat slaagsyfer.
 • Redes vir skool verlating.

Kritici skat ‘n uitval persentasie tussen 37% en 42%.  Die totaal was bereik deur die graad 1 inskrywings te vergelyk met die slaagsyfer van Matrieks se finale eksamen.

Die werklike uitval persentasie

Die Departement van Basiese Onderwys beweer dat die totaal van leerder wat hul skool loopbaan voltooi per 1000 leerders is 520.  Dit beteken dat die uitval persentasie ongeveer 48% is.

Die departement beweer dat die berekening foutief deur die kritici gedoen is.  Hier volg die redes vir hul bevinding:  

 • Die berekening deur die kritici sluit nie die Junie eksamen of ander gelykstaande kwalifikasies in nie.
 • Graad 1 inskrywings sluit nie graad herhaling in nie.  Graad herhaling in graad 1 en graad 2 is ongeveer 17% en 12%.

Tabel 1: Persentasie van 22 tot 25 jariges wat matriek behaal het of die ekwivalent per populasie groep, 2009 – 2018:

Die opname is deur Statistieke Suid Afrika gedoen.

Uitval Persentasie per graad.

Tabel 2: Slaag- en uitval persentasie, geassosieer met elke graad.

Bron:  “General Household Surveys 2016 to 2018, BDE own calculations”

Self gerapporteerde uitval redes:

Tabel 3: Redes vir afwesigheid van Onderrig instellings in 2018

Bron:  “Statistics South Africa, General Household Survey(GHS), DBE own Calculations”

 • Graad herhaling mag bydrae tot die uitval persentasie.
 • Meeste leerders tussen die ouderdomme van 7-15 het skool verlaat as gevolg van ongeskiktheid of slegte prestasies op skool.
 • Graad herhaling ontmoedig leerder en dit laat hulle oud lyk vir hulle graad.
 • Leerders wat hul graad herhaal is gewoonlik swakker in skoolwerk en sal makliker skool verlaat as leerder wat nie ‘n graad herhaal nie.
 • Baie leerders tussen die ouderdomme tussen 16 en 18 sal skool verlaat as gevolg van ‘n gebrek aan fondse.

Hier is wat, Jan Badenhorst, die Hoofuitvoerende Beampte van Matriek Kollege  se oor Matriek:

“As jy jou onderrig op ‘n graad 10-vlak staak, het jy slegs ‘n 52% kans om ‘n werk te kry.  Deur jou matriek sertifikaat te verwerf, word jou kanse verhoog na 67%”

Jan Badenhorst se egter dat daar maniere is om te studeer sonder ‘n matriek sertifikaat.

Outeur: Omega Fumba 
Vertaler:  Michelle Faddel