HG/SG betekenis

Datum Gepubliseer: 22 Oktober 2020

HG/SG staan vir Hoër graad (HG) of Standaardgraad (SG).  Die terme word oor die algemeen gebruik in verwantskap met hoërskool vakke.  Wanneer jy jou vakkeuses maak in die hoërskool, is daar hoër graad en standaard graad vakke. 

Dit is baie voordelig om hoër graad vakke te neem, indien jy wil aansoek tot vir universiteit.

Wat is hoë krediet vakke in matriek?

Hoë krediet vakke is vakke wat ‘n hoë gradering het wanneer jy aansoek by ‘n universiteit doen. Byvoorbeeld, Lewensoriëntering is ‘n lae krediet vak, wat sommige universiteite nie insluit by hul APS telling nie, terwyl ander net jou halwe punt in ag sal neem.

Die volgende vakke kwalifiseer as hoë krediet vakke:

Tale:

 • Afrikaans 
 • Engels
 • IsiNdebele 
 • IsiXhosa 
 • IsiZulu 
 • Sepedi 
 • Sesotho 
 • Setswana 
 • Siswati 
 • Tshivenda 
 • Xitsonga 

Wat is NSS?

NSS staan vir Nasionale Senior Sertifikaat.  NSS is beter bekend as matriek met graad 12 as die matrikulasie graad. 

Hoe kan ek my matriek kry?

Volwasse matriek

Volwassenes 21 jaar en ouer mag aansoek doen om die eksamen vir Gewysigde Nasionale Senior Sertifikaat af te lê. 

Aansoeker moet graad 9 of standerd 7 geslaag het om te kwalifiseer.  (Om toegelaat te word om eksamen te skryf, sal jy jou Graad 9 rapport moet toon).
OF
Aansoekers moet ‘n Algemene Onderwys- en Opleidingsertifikaat (GETC) hê, of ‘n kwalifikasie op vlak 1 van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NQF).

Matriek opgradering

‘n Matriek opgradering in ‘n uitstekende geleentheid om jou matriek resultate te verbeter.  Wanneer jy jou matriek opgradering doen, hoef jy net die fokus op die vakke wat se punte jy wil verbeter.

Dit beteken dat jy nie al jou vakke hoef oor te skryf nie.

Wat matriek punte regtig beteken?

Hoër Sertifikaat Slaag

Leerders met ‘n Hoër Sertifikaat Slaag mag net aansoek doen by instellings wat hoër graad kursusse aanbied of jy kan studeer in ‘n kursus wat nie matriek vereis nie. Om ‘n hoë graad sertifikaat te kry, moet jy;

 • Ten minste 40% kry in jou huistaal
 • Ten minste 40% kry in twee ander vakke
 • Ten minste 30% kry in drie ander vakke.

Diploma slaag

Leerders met ‘n Diploma Slaag kan by ‘n kollege studeer en sodoende ‘n Diploma Sertifikaat kry.  Leerders kan ook aansoek by ‘n universiteit wat diploma kursusse aanbied.  Om ‘n diploma slaag te kry, moet jy;

 • Ten minste 40% kry in jou huistaal 
 • Ten minste 40% kry in drie ander vakke
 • Ten minste 30% kry in twee ander vakke 

Baccalaureus Slaag

Leerders met ‘n Baccalaureus Slaag van aansoek doen by ‘n universiteit, kollege of enige skool van Hoër Onderwys.  Aanvaarding sal afhang van die kursus en die universiteit se vereistes.  Om ‘n baccalaureus slaag te kry, moet jy;

 • Ten minste 40% kry in jou huistaal 
 • Ten minste 50% kry in vier ander vakke 
 • Ten minste 30% in twee ander vakke

Lees die Engels artikel hier:  

Outeur: Omega Fumba 
Vertaler:  Michelle Faddel