NQF vlakke verduidelik

Datum Gepubliseer: 26 Januarie 2021

NQF staan vir Nasionale Kwalifikasie Raamwerk.  Die Nasionale Kwalifikasie Raamwerk is ‘n sisteem met ‘n stel beginsels en riglyne vir onderwys en opleiding.

NQF was ontwikkel om was kwaliteit onderrig te verseker Suid Afrikaanse opleiding. 

Wat is die rol van NQF?

Hier is die rolle van die Nasionale Kwalifikasie Raamwerk:

  • Skep ‘n nasionale riglyn vir leerprestasies
  • Verbeter die kwaliteit van onderrig en opleiding
  • Bevorder die onregverdige regstelling van diskriminasie in onderrig, opleiding en werksgeleenthede
  • Dra by tot die ontwikkeling van leerders
  • Dra by tot die ontwikkeling van sosiale en ekonomiese ontwikkeling van die land in die algemeen

NQF Vlakke

NQF vlakke strek van basiese onderwys tot opleiding vir volwassenes tot doktorsgrade.  

Jy moet ‘n vasgestelde aantal krediete verwerf voordat jy kan voortgaan na die volgende vlak.  NQF vlakke word in 3 groeperings saamgegroepeer.  

Hierdie is:

  • NQF-vlakke 1 tot 4:  Vlakke van graad 9 tot graad 12 op hoërskool of by ‘n TVET kollege.
  • NQF-vlakke 4 tot 7:  Dit na-skoolse vlakke wat wissel van diplomas tot grade.
  • NQF-vlakke 8 tot 10:  Dit is grade en nagraadse grade van ‘n universiteit.

Wat is gelykstaande aan matriek?

‘n NQF 4 is op dieselfde vlak as ‘n matriek sertifikaat.

Die kwalifikasie wat ‘n leerders vir die voltooiing van hoërskool behaal, is op dieselfde vlak as ‘n NQF 4.  ‘n NQF 4-kwalifikasie word normaalweg deur ‘n kollege behaal.

Leer hier vir meer inligting oor Kursusse gelykstaande aan matriek.

Begin nou met jou loopbaan!

Is jy gereed om met jou loopbaan te begin?  Kyk na die verskeidenheid kursusse by Matriek Kollege.

 Vul hierdie vorm in ek ons skakel jou terug. 

Outeur: Omega Fumba 
Vertaler:  Michelle Faddel